برگزاری مراسم افطاری با حضور مدیران شرکت صنایع پتروشیمی کیمیا اندیمشک، فرماندار محترم اندیمشک و جمعی از مسئولین شهرستان

 در تاریخ 24/02/98 ، پس از بازدید میدانی از پیشرفت پروژه و  نشست خبری ، مراسم افطاری با حضور مدیران  شرکت صنایع پتروشیمی کیمیا اندیمشک ، فرماندار شهرستان اندیمشک و  جمعی از مسئولین  شهرستان اندیمشک و  اقشار مردم  در محل اجرای پروژه  برگزار گردید.