آمونیاک

آمونیاک  (  Ammonia ) با فرمول شيميايي NH3،مهم‌ترین ترکیب هیدروژنه   ازت (نیتروژن) است که در طبیعت از تجزیه   مواد آلی ازت دار همچون اوره ادرار به دست می‌آید. آمونیاک گازی است بی رنگ، با مزه   فوق العاده تند و طعم حاد و زننده که اشک‌آور و خفه کننده است. گاز آمونیاک از هوا سبک تر بوده و به سهولت به مایع تبدیل می‌شود. آمونیاک در آب بسیار محلول بوده و در منفی 77.7  درجه   سانتیگراد منجمد و در منفی 33.34 درجه سانتیگراد به جوش می‌آید. وزن مخصوص محلول اشباع آمونیاک 0.88 گرم بر سانتیمتر مکعب است.

گاز آمونیاک قابل افروزش بوده و حدود اشتعالش ۱۶-۲۵ درصد حجمی گاز آمونیاک در هوا است. حضور مواد نفتی و دیگر مواد افروختنی خطر آتشگیری را افزایش می‌دهد.. گاز آمونیاک در گرمای ۴۰۰ درجه به بالا تجزیه شده و تولید هیدروژنو نیتروژن می‌کند. از موارد استفاده ى آمونياك مى توان به استفاده در تهيه ى كود هاى شيميايى ( کودهای نیتراته و فسفاته ) تهیه اسید نیتریک ، گاز مبرد در دستگاه های خنک کننده  و تولید مواد منفجره اشاره كرد .