ساختمان اداری

خلاصه اطلاعات عملیات ساخت ساختمان های اداری (سفت کاری) طرح MEG شرکت صنایع پتروشیمی کیمیا اندیمشک به شرح زیر می باشد:

عنوان شرح
زیربنا 5000 مترمربع
زمان آغاز 1398/08
زمان پایان 1400/08
وضعیت (درصد پیشرفت) -
هزینه   40 میلیارد تومان
پیمانکار شرکت راهسازی و عمران ایران